Fish Mug by Hannah Turner

£15.50

Fish mug designed by Hannah Turner. Dishwasher and microwave safe.

7.5cm high